Cristin-prosjekt-ID: 528792
Sist endret: 9. mars 2017 14:28

Cristin-prosjekt-ID: 528792
Sist endret: 9. mars 2017 14:28
Prosjekt

Trendanalyse

prosjektleder

Inger Marie Holm
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2016 Slutt: 31. mars 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trendanalyse

Vitenskapelig sammendrag

Oppdraget skal identifisere og analysere ulike demografiske, politiske, kulturelle teknologiske, og klinisk-helsefaglige trender og drivere som antas å påvirke forståelse, utøvelse og organisering av fremtidens helse og omsorg. Internasjonale så ved som nasjonale kilder skal benyttes, men ved bruk av internasjonale kilder skal relevans og betydning for norske forhold vektlegges

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Marie Holm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Randi Laukli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Line Helen Linstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3