Cristin-prosjekt-ID: 528793
Sist endret: 6. desember 2018 10:51

Cristin-prosjekt-ID: 528793
Sist endret: 6. desember 2018 10:51
Prosjekt

Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse

prosjektleder

Inger Marie Holm
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2016 Slutt: 30. september 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forsknings- og kunnskapsmiljøer på e-helse

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal utvikle oversikt over relevante forsknings- og kunnskapsprodusenter på e-helse området, gi innsikt i hvordan ulike fagområder arbeider med e-helse og øke tilgjengeligheten til resultater og informasjon om relevante fora for forskningsformidling.   

MÅL

Bidra til kunnskapsbasert politikk og praksis på e-helseområdet ved å synliggjøre forsknings- og kunnskapsmiljøer, prosjekter og produksjoner, og relevante møteplasser og aktiviteter.

Metode

Databasesøk, kvalitativ metodikk og analyse.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Marie Holm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Karianne Fredenfeldt Lind

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rune Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Randi Laukli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Line Helen Linstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 5