Cristin-prosjekt-ID: 528794
Sist endret: 20. mars 2019 15:33

Cristin-prosjekt-ID: 528794
Sist endret: 20. mars 2019 15:33
Prosjekt

Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept

prosjektleder

Trine Strand Bergmo
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2016 Slutt: 27. januar 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Erfaringer med pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn

Prosjektet er et oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Hovedmålet er å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept.

Prosjektbeskrivelse

Målet med prosjektet er å få kunnskap om positive gevinster og eventuelle utilsiktede negative effekter av ny elektronisk løsning, sett opp mot dagens eksisterende papirbaserte løsning. Det er videre en målsetning å få kunnskap om hvordan løsningen best kan  innføres nasjonalt basert på erfaringer fra piloten.

Evalueringen og anbefalingen for 2016, ble i tråd med opprinnelige planer, gjennomført i tre faser. Det er skrevet tre delrapporter som beskriver gjennomføring og resultater for hver av de tre fasene.  

De tre fasene med tilhørende fokus, er som følger:

 1. Produsere en oversikt over erfaringer med e-multidose med et spesielt fokus på de skandinaviske landene. Kartleggingen skal ha et spesielt fokus på erfaringer med elektronisk multidose fra Sverige. Det ble gjort en systematisk sammenligning av bruk mellom Norge og Sverige som inkluderte likheter, ulikheter og konsekvenser av disse.
 2. Kartlegge pasientsikkerhet ved å måle avvik i Legemidler i bruk (LIB) – liste mellom fastlege og apotek. Det ble innhentet data på avvik i LIB fra pilotkommunene.
 3. Dokumentere erfaringer med bruk av e-multidose i pilotkommunene og foreslå tiltak til forbedringer. Det ble gjennomført intervju med brukere i pilotkommunene.

Prosjektet ble gjennomført høsten 2016. Resultatene er publisert i 3 delrapporter og oppsummert i en sluttrapport. Resultatene fra 2 av rapportene skal publiseres i fagfellevurderte tidsskrift. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Strand Bergmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Anette Vik Jøsendal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Apotek 1

Elin Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kvalitets- og utviklingssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Nils Kolstrup

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Monika Alise Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Quality of prescribing for Norwegian elderly patients using automated multidose dispensed drugs.

Anette Vik, Jøsendal; Granås, Anne Gerd; Bergmo, Trine Strand. 2018, 47th European Symposium on Clinical Pharmacy. UNN, UIOVitenskapelig foredrag

Fra papir til elektronisk ordinering av multidose .

Bergmo, Trine Strand; Anette Vik, Jøsendal; Johnsen, Elin. 2018, UNNBriefs

Riktigere legemiddellister med multidose i e-resept.

Anette Vik, Jøsendal; Bergmo, Trine Strand. 2018, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. UNN, APOTEK1Vitenskapelig artikkel

E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks.

Johnsen, Elin; Anette Vik, Jøsendal; Bergmo, Trine Strand. 2018, Sykepleien Forskning. UNNVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »