Cristin-prosjekt-ID: 528796
Sist endret: 17. juni 2019, 14:25

Cristin-prosjekt-ID: 528796
Sist endret: 17. juni 2019, 14:25
Prosjekt

Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse

prosjektleder

Kari Dyb
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2016 Slutt: 15. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mer og bedre bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse

Vitenskapelig sammendrag

Oppdraget skal gi kunnskap om faktorer som hemmer og fremmer innføring og bruk av e-helse, generelt, og kjernejournal spesielt. Studien skal vurdere et bredt sett av mulige påvirkningsfaktorer, eksempelvis organisatoriske (tidspress, informasjonsoverflod, insentiver, ledelses fokus, opplæring, mm), funksjonelle og teknologiske (manglende opplevd nytteverdi, integrasjon og pålogging, mm). Studien skal ha hovedfokus på helsepersonell (leger, farmasøyter, sykepleiere) som brukere av løsningen, men skal også vurdere pasientens opplevelser og potensielle rolle som endringsagent

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Dyb

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Line Lundvoll Warth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Doctors are not using summary care records as intended .

Dyb, Kari; Warth, Line Lundvoll; Lundberg, Lene. 2018, UNNIntervju

Leger bruker ikke kjernejournalen slik myndighetene hadde tenkt.

Lundberg, Lene; Dyb, Kari; Warth, Line Lundvoll. 2018, UNNIntervju

The Norwegian National Summary Care Record: a qualitative analysis of doctors’use of and trust in shared patient information.

Dyb, Kari; Warth, Line Lundvoll. 2018, BMC Health Services Research. UNNVitenskapelig artikkel

Bruk av kjernejournal: Faktorer som hemmer og fremmer bruk av e-helse.

Dyb, Kari; Warth, Line Lundvoll. 2017, Forskningsformidleing til Direktoratet for e-helse. UNNFaglig foredrag

Legers erfaringer med kjernejournal.

Dyb, Kari. 2017, ukentlig fagmøte. UNNFaglig foredrag
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »