Cristin-prosjekt-ID: 528797
Sist endret: 13. november 2017 09:49

Cristin-prosjekt-ID: 528797
Sist endret: 13. november 2017 09:49
Prosjekt

Effekter av digitale innbyggertjenester

prosjektleder

Paolo Zanaboni
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Helsefag • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

e-helse

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning
 • 8.4 Forskningsdesign og metodologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. august 2016 Slutt: 28. februar 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av digitale innbyggertjenester

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å identifisere og videreutvikle metoder for å måle effekter av e-helse løsninger for innbyggere og teste disse på to tjenesteområder. De to foreslåtte tjenesteområdene er digital dialog fastlege og digital innsyn i egen journal. 

Oppdraget skal gjennomføres gjennom de følgende aktiviteter.

1. Kategorisering av eksisterende e-helse løsninger for innbyggeren.

2.1. Identifisering av metoder: litteraturgjennomgang med fokus på metoder for å evaluere/dokumentere/måle effekter av digitale innbyggertjenester. Oppsummering skal inkludere en oversikt over relevant litteratur med beskrivelse av studier, metoder, kategorier, indikatorer, løsninger og aktører.

2.2. Videreutvikling av metoder: teoretisk anvending av noen metoder fra litteraturgjennomgangen, for å vise hvordan en kan måle effekter av e-helse løsninger for norske innbyggere, med utgangspunkt i de to aktuelle tjenestene.

3.1 Datainnsamling mht digital dialog fastlege og digital innsyn i egen journal.

3.2. Dataanalyse digital dialog fastlege.

3.3. Dataanalyse digital innsyn i egen journal.

Tittel

Effects of digital health services for citizens

prosjektdeltakere

prosjektleder

Paolo Zanaboni

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Thomas Roger Griesbeck Schopf

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Nils Kolstrup

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Monika Alise Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Trine Strand Bergmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Effekter av digitale innbyggertjenester.

Zanaboni, Paolo; Schopf, Thomas Roger Griesbeck; Bergmo, Trine Strand; Kolstrup, Nils; Johnsen, Elin; Johansen, Monika Alise. 2017, UNNRapport
1 - 1 av 1