Cristin-prosjekt-ID: 528798
Sist endret: 17. desember 2018 14:32

Cristin-prosjekt-ID: 528798
Sist endret: 17. desember 2018 14:32
Prosjekt

Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi

prosjektleder

Undine Knarvik
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. mars 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi

Vitenskapelig sammendrag

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har behov for bedre oversikt i et stadig utviklende marked og ønsker derfor en kunnskapsoppsummering/oversikt over erfaring og nytteverdi fra velferdsteknologiske utprøvinger i Norge og utland. Det finnes ingen slik oversikt over utprøvinger som er gjort utenfor rammen av programmet p.t. Bedre innsikt i mulighetsrommet vil understøtte kunnskapsbaserte og informerte valg om hvilke løsninger vi bør prøve, videreutvikle og anbefale i neste omgang. Hva sier andres erfaringer om hva som har fungert og ikke?

Sentralt: Avdekke hva som prøves ut av velferdsteknologiske løsninger og produkter i de land som studien omfatter. Herunder å avdekke effekter ved bruk av velferdsteknologi og organisatoriske rammer for utprøvingene.

MÅL

1. Bidra til kunnskapsbaserte nasjonale prioriteringer og føringer på det velferdsteknologiske området ved å få frem en oversikt over mangfoldet av teknologiske løsninger og avdekke gode erfaringer fra utprøvinger utenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

 • Gi en oversikt over velferdsteknologiske løsninger som er prøvd ut og effekten av disse
 • Gi en oversikt over de organisatoriske rammer som velferdsteknologiske løsninger er prøvd ut innenfor og de organisatoriske og strukturelle effekter velferdsteknologiske løsninger og produkter har gitt.
 • Bidra med beslutningsgrunnlag for nasjonale anbefalinger i Norge.
 • Gi et kunnskapsgrunnlag for fremtidige beslutninger og prioriteringer for Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

2. Bidra med kunnskap slik at Nasjonalt Velferdsteknologiprogram kan gjøre en informert vurdering av vår nasjonale strategi, organisering og tilnærming til innføring av velferdsteknologi – er dagens tilnærming optimal eller bør vi gjøre endringer?

 • Økt forståelse for egen og andre lands tilnærming velferdsteknologi.

Metode

 • Kartlegging av forsknings- og kunnskapsmiljøer og pågående prosjekter.
 • Søk i databaser med vitenskapelige publikasjoner.
 • Internettbasert søk og spørring i sentrale forsknings og kunnskapsmiljø for å identifisere relevante prosjekt. 
 • Dokumentanalyse.
 • Del 2: Dokumentanalyse og mulig intervju med nasjonale nøkkelaktører i andre land for å avdekke tilnærming, strategier osv.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Undine Knarvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Siri Bjørvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Per Atle Bakkevoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Eirik Årsand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

José Artur F. da Silva e Vale Serrano

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi.

Knarvik, Undine; Rotvold, Gunn-Hilde; Bjørvig, Siri; Bakkevoll, Per Atle. 2017, UNNRapport
1 - 1 av 1