Cristin-prosjekt-ID: 529179
Sist endret: 23. juni 2017, 08:56

Cristin-prosjekt-ID: 529179
Sist endret: 23. juni 2017, 08:56
Prosjekt

legemiddelbruk relatert til håndgrepsstyrke

prosjektleder

Hege Kersten
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Finansiering

 • Sykehuset Telemark
  Prosjektkode: 81.49

Klassifisering

Emneord

Legemiddelbruk • Eldre mennesker

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

legemiddelbruk relatert til håndgrepsstyrke

Populærvitenskapelig sammendrag

Undersøke sammenhengen mellom bruk av psykotrope legemidler og opoider og håndgrepsstyrke hos eldre pasienter innlagt på sykehus.

Metode

retrospektiv studie av to ulike kohorter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hege Kersten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF
Inaktiv cristin-person

Leiv Watne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Miriam Kristine Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 3 av 3