Cristin-prosjekt-ID: 529319
Sist endret: 4. januar 2017 10:08

Cristin-prosjekt-ID: 529319
Sist endret: 4. januar 2017 10:08
Prosjekt

Multisenterstudie i par- og familieterapi

prosjektleder

Terje Tilden
ved Modum Bad

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Modum Bad

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 2.400.000
 • Stiftelsen Dam
  Prosjektkode: 2013-2016

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Feedback

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2013 Slutt: 1. oktober 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Multisenterstudie i par- og familieterapi

prosjektdeltakere

prosjektleder

Terje Tilden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Modum Bad

Åshild Tellefsen Håland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Bruce E. Wampold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Modum Bad
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Utprøving av systematisk tilbakemelding i par- og familieterapi. Barrierer og utfordringer.

Tilden, Terje; Håland, Åshild Tellefsen; Hunnes, Knut; Fossli, Gudmund; Oanes, Camilla Jensen. 2015, Fokus på familien. MODUMBAD, SØRLAND, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

Internett-basert tilbakemelding i par- og familieterapi: Erfaringer med empiriinformert terapi.

Tilden, Terje ; Håland, Åshild; Hunnes, Knut; Lærum, Kristin Tafjord; Finset, Arnstein; Gude, Tore. 2010, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. MODUMBAD, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2