Cristin-prosjekt-ID: 529339
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. desember 2018 11:53

Cristin-prosjekt-ID: 529339
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. desember 2018 11:53
Prosjekt

Røyking, maternell og føtal genetisk variasjon

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/707

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Røyking, maternell og føtal genetisk variasjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet som dreier seg om å forstå basis for den paradoksale beskyttende effekt av røyking på risikoen for svangerskapsforgiftning. Prosjektet skal måle effekten av en rekke kandidatgener på risikoen for å utvikle svangerskapsforgiftning slik det er redegjort for tidligere

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Michael Wu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of North Carolina at Chapel Hill

Anna Bauer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of North Carolina at Chapel Hill
1 - 4 av 4