Cristin-prosjekt-ID: 529347
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2018 13:34

Cristin-prosjekt-ID: 529347
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2018 13:34
Prosjekt

Forbedre diagnostikk av infeksjonssykdommer i Etiopia

prosjektleder

Guro Kristine Bårnes
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2022

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 1. februar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forbedre diagnostikk av infeksjonssykdommer i Etiopia

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien skal forbedre diagnostikk ved å bruke presis, enkel og hurtig metodikk basert på genetisk påvisning av ulike mikrober (bakterier, virus, sopp og parasitter) som forårsaker infeksjonssykdommer som hjernehinnebetennelse, blodforgiftning, diaré og lungebetennelse. For å gi riktig behandling er det en stor fordel å vite hvilken mikrobe som er årsak til infeksjonen, både for å gi riktig antibiotika og for å unngå unødvendig antibiotika-bruk. Det er også viktig å vite hvilke mikrober som finnes i et geografisk område, for å vite hvilke prøver som bør tas av pasientene, hvilken behandling som bør gis og hvilke forebyggende tiltak som bør igangsettes, f.eks. vaksinering. Etiopia er et land hvor infeksjonssykdommer er utbredt og fører til høy dødelighet, men hvor presis diagnostikk er manglende. Studien skal analysere prøver fra pasienter med mistanke om en infeksjonssykdom, og vil gi ny informasjon om hvilke mikrober som er vanlige ved mange av disse infeksjonene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Kristine Bårnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Siri Laura Feruglio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Øystein Haarklau Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jeanette H. Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Hannah Joan Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5