Cristin-prosjekt-ID: 529348
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529348
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Preoperativ karbohydratloading ved lungekreftkirurgi

prosjektleder

Per Reidar Woldbæk
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2020

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Preoperativ karbohydratloading ved lungekreftkirurgi

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker å undersøke om peroral preoperativ karbohydratloading med PreOp hos pasienter som skal opereres for lungekreft bidrar til mindre postoperativt ubehag og komplikasjoner etter kirurgi. PreOp er et næringsmiddel og er tidligere vist å ha positiv effekt etter kirurgi ved annen type cancerkirurgi. Prospektiv randomisert studie der ubehag registreres i spørreskjema og kliniske data innhentes fra pasientens journal. Spørreskjemaet QoR-40 benyttes for å måle subjektive data som velvære, følelser, grad av egenomsorg, behov for hjelp samt smerter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Reidar Woldbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ove Andreas Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Knut Arvid Kirkebøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sedegheh Gharagozlian

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Øivind Høiseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »