Cristin-prosjekt-ID: 529357
Registrert av: REK Sist endret: 1. november 2021, 10:08 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529357
Registrert av: REK Sist endret: 1. november 2021, 10:08 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandlingsoptimalisering ved avanserte stadier av Hodgkin lymfekreft

prosjektleder

Alexander Fosså
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1951

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. juli 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandlingsoptimalisering ved avanserte stadier av Hodgkin lymfekreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Kurer ved navn doseeskalert BEACOPP er standard behandling for langtkommede stadier ved Hodgkin lymfekreft. Doseeskalert BEACOPP helbreder flere pasienter enn ABVD i første omgang, og kan for mange pasienter anses som den beste behandlingen. Doseeskalert BEACOPP har mange bivirkninger, både på kort og lang sikt (infeksjonsfare, behov for blodtransfusjoner, nervepåvirkning med flere, risiko for redusert fruktbarhet, risiko for ny kreft). Brentuximab vedotin er et nytt målrettet immuntoksin som binder seg til kreftcellene dirkete og som gir mindre bivirkninger men likevel overraskende god effekt ved Hodgkin lymfkekreft. Medikamentet er godkjent til bruk ved flere tilbakefall. Medikamentet har blitt testet ut i en variant av BEACOPP kalt BrECADD og funnet å være effektivt og tolerabelt. HD 21 studien vil sammenlikne disse to regimene i en randomisert prospektiv studie. Hypotesen er å vise lik effektivitet men mindre toksisitet ved BrECADD.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Alexander Fosså

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1