Cristin-prosjekt-ID: 529359
Registrert av: REK Sist endret: 9. oktober 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529359
Registrert av: REK Sist endret: 9. oktober 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Biologiske legemidler som risikofaktor for utvikling av tynnfibernevropati hos pasienter med revmatoid artritt

prosjektleder

Sissel Løseth
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2053

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. januar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biologiske legemidler som risikofaktor for utvikling av tynnfibernevropati hos pasienter med revmatoid artritt

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved revmatoid artitt (RA) er det vist økt forekomst av polynevropati, en samlebetegnelse på sykelige forandringer i de perifere nerver som kan medføre nummenhet, smerter og kraftsvikt i armer og ben. Moderne behandling av RA kan inkludere bruk av biologisk legemiddel. Det har i enkelte kasus-rapporter vært stilt spørsmål om denne behandlingen gir økt risiko for spesifikk påvirkning av de tynne nervefibre som formidler smerte og temperatursans*** "tynnfibernevropati". Tilstanden diagnostiseres med spesielle metoder, men hvor alle inngår i vår rutine. I denne prospektive studien inkluderes to grupper RA-pasienter: de som skal settes på og de som ikke bruker biologisk legemiddel. Pasientene følges i opptil 3 år med intervju, klinisk undersøkelse og med ulike målemetoder av de perifere nerver. Data skal sammenlignes mellom disse to gruppene og i tillegg med våre normalmaterialer. Målet er økt kunnskap om forekomst av tynnfibernevropati ved RA og om biologisk legemiddel er en risikofaktor.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sissel Løseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Maria Nebuchennykh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gunnstein Bakland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Edel Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Sigurd Lindal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »