Cristin-prosjekt-ID: 529363
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529363
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forbedret navigasjon i endovaskulære prosedyrer

prosjektleder

Frode Manstad-Hulaas
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/533

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 30. april 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forbedret navigasjon i endovaskulære prosedyrer

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved behandling av aneurismer (utposninger) på hovedpulsåren, er det mulig å gjøre dette endovaskulært (gjennom blodårene). For å fremstille blodårene brukes røntgenstråling og kontrast, som er potensielt skadelig. Nyere metoder har gjort at man kan kombinere CT-bilder tatt før operasjon med bilder eller posisjonsdata tatt opp under operasjonen. Dette kan gi høyere nøyaktighet og redusere bruk av røntgenstråling og kontrast. For å registrere (sammenkoble) de preoperative bildene med de intraoperative bildene, brukes en algoritme. Disse har ulik nøyaktighet og bruker ulike intraoperative data. Vi ønsker å prøve ut tre algoritmer på pasienter som opereres endovaskulært og sammenligne nøyaktigheten.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frode Manstad-Hulaas

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1