Cristin-prosjekt-ID: 529374
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529374
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hvorfor og hvordan virker ketogen diett som behandling av epilepsi hos barn?

prosjektleder

Kaja Kristine Selmer
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2016

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. januar 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvorfor og hvordan virker ketogen diett som behandling av epilepsi hos barn?

Populærvitenskapelig sammendrag

Epilepsi rammer 50 millioner mennesker i verden, hvorav 30 % ikke oppnår anfallskontroll ved hjelp av medisiner. Ketogen diett er et behandlingsalternativ som kan gi >50 % anfallsreduksjon hos rundt halvparten av pasientene, men man vet lite om virkningsmekanismene og hvem som vil ha effekt. Formålet med studien er å øke kunnskapen om hvordan, hvorfor og for hvem ketogen diett virker. Dette vil være en prospektiv kohorte studie. Vi vil inkludere 60 pasienter i alderen 2- 18 år med minst to tellbare anfall per uke til tross for minst to adekvate behandlingsforsøk med epilepsimedisiner som skal behandles med ketogen diett. Anfall registreres før og underveis i behandlingen. Vi vil undersøke om god effekt av behandlingen er assosiert med spesifikke faktorer, inkludert blant annet endringer i bakteriene i tarmen og epigenetiske mønstre. Studien kan potensielt bidra til at vi forstår hvordan dietten virker og hvilke pasienter som bør tilbys diett.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kaja Kristine Selmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Cecilie Johannessen Landmark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Margareta Nyman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lunds universitet

Nina Benan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4