Cristin-prosjekt-ID: 529390
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529390
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Klinisk studie for seleksjon av terapi i pasienter med brystkreft (I-BCT-1)

prosjektleder

Olav Engebråten
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/167

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2014 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klinisk studie for seleksjon av terapi i pasienter med brystkreft (I-BCT-1)

Populærvitenskapelig sammendrag

Brystkreftpasienter som har større svulster, spredning til lymfeknuter og/eller lokalavansert sykdom har økt dårligere prognose. Kjemoterapibehandling er viktig for å bedre overlevelsen for disse pasientene, og denne er i dag basert på anthracykliner og taxaner. Andre typer kjemoterapi som angriper DNA (platinum salter) kan ha effekt på enkelte typer svulster, med nedsatt evne til reparasjon av DNA. Nye metoder har muliggjort analyse av hvor ustabilt DNA i kreftcellene er, som kan være et uttrykk for hvor sårbar svulsten vil være for terapi som målrettes mot DNA. Prosjektet er utformet som en klinisk fase II studie, hvor halvparten av pasientene i tillegg til vanlig behandling vil få ekstra kjemoterapi (platinum basert). Det vil bli tatt prøver av svulstvev før, under og ved avsluttningen av behandlingen for å undersøke hvordan denne påvirker kreftsvulsten. Prøvene analyseres for endringer i DNA, RNA, protein, samt metabolsk aktivitet og sammenholdes med resultatet av behandlingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Engebråten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Hege Elisabeth Giercksky Russnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2