Cristin-prosjekt-ID: 529392
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529392
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekter av en diett uten acellulære karbohydratkilder hos unge, friske personer – en randomisert pilotstudie

prosjektleder

Johnny Laupsa-Borge
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2046

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av en diett uten acellulære karbohydratkilder hos unge, friske personer – en randomisert pilotstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

En vestlig diett består av en stor andel av såkalte acellulære karbohydrater i form av raffinert sukker og mel, hvor viktige bioaktive stoffer som kostfiber og plantekjemikalier er fjernet. Dette kostholdet kan knyttes til økt forekomst av overvekt, fedme, insulinresistens, kardiometabolsk syndrom og diabetes type 2. Matvarer som frukt, grønnsaker, rotvekster og til dels helkorn hører til såkalte cellulære karbohydratkilder hvor de bioaktive stoffene er bevart. Hypotesen er at det vil kunne gi betydelige positive helseeffekter å fjerne det meste av raffinert sukker, finmalt mel og produkter basert på dette fra kosten. Vi ønsker derfor å undersøke effekter av en fire ukers diett med minst mulig acellulære karbohydratkilder mot en kontrollgruppe som skal innta et vanlig vestlig kosthold hos unge, friske individer. Det vil bli målt lipider, lipoproteiner, glukose, insulin og leptin i blodet før og etter kostintervensjonen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Johnny Laupsa-Borge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Bodil Bjørndal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Elin Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Simon E Nitter Dankel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Per Bakke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5