Cristin-prosjekt-ID: 529393
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529393
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Reduksjon av behandlingsrelaterte seneffekter ved modell-basert pasientseleksjon for avansert foton- og protonterapi av kreft i hode-hals området.

prosjektleder

Grete May Engeseth
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1911

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Reduksjon av behandlingsrelaterte seneffekter ved modell-basert pasientseleksjon for avansert foton- og protonterapi av kreft i hode-hals området.

Populærvitenskapelig sammendrag

Strålebehandling mot hode-hals kreft kan for noen medføre plagsomme seineffekter som for eksempel munntørrhet og svelgvansker. Dette prosjektet vil gi kunnskap om toleransedoser til normalvev hos disse pasientene, samt utvikle modeller som kan identifisere hvilke pasienter man forventer har høy risiko for vanlige seineffekter som munntørrhet og nedsatt spyttsekresjon og/eller klinisk relevant endring i stråledose til tumor eller normalvev underveis i behandling. Modellene vil kunne benyttes for fremtidig seleksjon av pasienter til protonterapi, samt til å selektere pasienter mellom ulike stråleterapiprotokoller med fotoner, i den hensikt å redusere grad av seineffekter. Prosjektet er designet som en prospektiv kohort studie hvor pasientene som er inkludert vil bli fulgt opp i 24 måneder etter endt behandling. De ulike modellene vil bli utviklet ved hjelp av detaljerte analyser av sammenhengen mellom stråledoser, ulike kliniske data og grad av bivirkninger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grete May Engeseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Liv Bolstad Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Marianne Brydøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ludvig Muren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Århus Universitetshospital

Camilla Hanquist Stokkevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »