Cristin-prosjekt-ID: 529397
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:27 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529397
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:27 Sist endret av: REK
Prosjekt

Makronæringsstoffinntak og vektøkning i graviditeten, fødselsutfall og barns helse

prosjektleder

Helle Margrete Meltzer
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • University of Leeds

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2041

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Makronæringsstoffinntak og vektøkning i graviditeten, fødselsutfall og barns helse

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien er en multisenter studie hvor man skal bruke data fra tre store kohorter fra Danmark, Nederland og Norge*** DNBC, Lifelines og MoBa. Man ønsker å teste Baker teorien ved å se på om inntaksmønsteret av makro-næringsstoffene (fett, protein og karbohydrater) og o energien fra disse har betydning for vektutviklingen under svangerskapet i tillegg til andre fødselsutfall som fødselsvekt og hvis barnet fødes med for lav eller for høy vekt. Videre vil man undersøke om makro-næringsstoffmønsteret har betydning for barnets vektutvikling vid 7 år ved å studere vekt, høyde og BMI. MoBa vil delta med alle mødre som har fylt ut kostspørreskjema og skjema 1i svangerskapet og opplysninger om fødselsutfall i medisinsk fødselsregister. Videre vil man trenge opplysninger om vektøkningen i svangerskapet og opplysninger fra skjema vid 7 år alder. Prosjektet vil gi innsikt i betydningen av mors inntak av makro-næringsstoffenes på mors og barnets helse, noe som ikke har blitt studert tidligere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helle Margrete Meltzer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Anne Lise Brantsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Alice Margareta Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3