Cristin-prosjekt-ID: 529398
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529398
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Anvendelse av ny 3D ultralydmetode i diagnostikk av klaffelekkasje hos pasienter med hjertesvikt

prosjektleder

Stig Urheim
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2073

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Anvendelse av ny 3D ultralydmetode i diagnostikk av klaffelekkasje hos pasienter med hjertesvikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med nedsatt hjertefunkjson etter hjerteinfarkt eller hjertemuskelsykdom har økt risiko for å utvikle lekkasje over klaffen mellom venstre hjertekammer og forkammer (mitralklaffen). En slik lekkasje kan gi symptomer i form av tungpust og nedsatt fysisk yteevne, og er også assosiert med økt dødelighet. Det er fortsatt mange uavklarte spørsmål rundt mekanismene for en slik lekkasje, spesielt der hvor lekkasjen først manifesterer seg ved fysisk aktivitet. Vi vil derfor undersøke pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt eller hjertemuskelsykdom på ergometer-sykkel med samtidig ultralyd av hjertet. Vi vil benytte en ny 3D ultralydmetode vi har utviklet (3DVSAP) som kan diagnostisere hele mitralklaffe-apparatet, og relatere grad av lekkasje under belasting med endring i mitralklaffe-funksjonen. I tillegg vil pasientene bli undersøkt med hjerte-MR for å relatere endringer til restfunksjon i venstre hjertekammer. Friske frivillige med sykling og MR vil være kontrollgruppen vår.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stig Urheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Øystein Njølstad Skandsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Stephen Baug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Robert Persson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Rune Haaverstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »