Cristin-prosjekt-ID: 529404
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529404
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Motion på Romsås, Aktiv Transport Studien

prosjektleder

Amund Riiser
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1904

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Motion på Romsås, Aktiv Transport Studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Lav sosioøkonomisk status øker risikoen for livsstilssykdommer og lavt fysisk aktivitetsnivå. I tillegg øker en stillesittende livsstil risikoen for livsstilssykdommer. Mangel på tid er en vanlig opplevd barriere for å være fysisk aktiv i fritiden. Derfor kan fysisk aktivitet knyttet til hverdagsaktiviteter man uansett utfører være en god måte å øke aktivitetsnivået på. Gåing og sykling som transport beskytter mot en rekke livsstilssykdommer, men få studier har analysert den spesifikke effekten av sykling og ingen av disse studiene har blitt gjennomført i en populasjon med ekstra høy risiko for livsstilssykdommer. Vi ønsker derfor å undersøke effekten av sykling som aktiv transport på ulike livsstilssykdommer i en befolkning med lav sosioøkonomisk status. Studien vil benytte data fra Helseundersøkelsen i bydelene Romsås og Furuset i Oslo (MoRo) i år 2000 og 2003. Moro har detaljer informasjon om fysisk aktivitetsvaner samt livsstilsykdommer og deres risikofaktorer på 2950 deltager

prosjektdeltakere

prosjektleder

Amund Riiser

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Lars Bo Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Karen Jenum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Kåre Inge Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4