Cristin-prosjekt-ID: 529410
Registrert av: REK Sist endret: 23. august 2021, 21:57 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529410
Registrert av: REK Sist endret: 23. august 2021, 21:57 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hva kan forklare geografiske forskjeller i forbruksrater av helsetjenester?

prosjektleder

Jan Abel Olsen
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2059

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva kan forklare geografiske forskjeller i forbruksrater av helsetjenester?

Populærvitenskapelig sammendrag

Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering har de senere år gjort et omfattende arbeid for å kartlegge medisinsk praksisvariasjon i Norge. Problemet er velkjent og har vært et aktivt forskningsområde i flere tiår. Dette prosjektet ønsker undersøke de underliggende årsakene til denne variasjonen. Det foreligger idag flere teorier om hvor denne variasjonen oppstår, og vi ønsker etterprøve disse under norske forhold. Prosjektet tar for seg data samlet av NPR og SSB for noen av de vanligste kirurgiske behandlingene som tradisjonelt gis på dagkirurgien i perioden 2011 - 2015. Økt kunnskap om temaet vil bidra til bedre strukturering av helsesektoren, noe som har direkte effekt på den generelle velferden i samfunnet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Abel Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Jan Abel Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Olav Helge Førde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Jan Håkon Rudolfsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Frank Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »