Cristin-prosjekt-ID: 529415
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529415
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Vallergan og chorea hos barn

prosjektleder

Henrik Holmstrøm
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1992

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2016 Slutt: 30. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vallergan og chorea hos barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Det har vært observert en økning i akutte bevegelsesforstyrrelser blant barn innlagt ved Barneintensivavdelingen, Rikshospitalet, OUS. Medikamentbivirkninger er beskrevet å være en hyppig årsak til chorea og andre bevegelsesforstyrrelser hos barn, men gjennomgang av den medisinske litterturen viser at mye av denne kunnskapen er "gammel klinisk kunnskap" og i liten grad er vitenskapelige dokumentert. Alimemazine blir hyppig brukt av norske barneavdelinger til tross for at det ikke anbefales til barn under 2 år. Det er hittil ikke beskrevet at alimemazine kan forårsake chorea, men det er rapportert for lignende medikamenter. Studien vil beskrive kasus med og undersøke risikofaktorer for akutt oppståtte bevegelsesforstyrrelser blant barn innlagt ved OUS, og om disse kan forklares ved medikamentbruk, spesielt alimemazine. I studien vil vi studere journaler og medisinering for barn 0-6 år som har utviklet chorea da de var innlagt ved OUS hvor skriftlig samtykke er gitt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Henrik Holmstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jon Barlinn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jørgen Gustav Bramness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Ingvild Holdø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4