Cristin-prosjekt-ID: 529417
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529417
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Stopp biologisk behandling ved ulcerøs kolitt

prosjektleder

Jon Florholmen
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2069

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Stopp biologisk behandling ved ulcerøs kolitt

Populærvitenskapelig sammendrag

Inflammatoriske tarmsykdommer er av ukjent årsak og har store helsemessige konsekvenser. Behandling med medisiner som hemmer TNF-alfa har endret prognosen og revulosjonert behandlingen for disse. pasientene.Det er en svært kostbar behandling og det er ingen konsensus når en skal stoppe med behandlingen. Årlig pris ca 600 mil. NOK. Forskningsgruppen har publisert tre artikler som definerer normalisering av TNF-alfa som prediktor for langtids remisjon ved stopp av biologisk behandling. For endelig validering er det behov for dokumentasjon i en RCT studie. Målet med studien er å bidra til en paradgime skifte i behandlingen av inflammatorisk tarm, og ved det forbedre behandlingsresultatet i form av bedre behandlingsutfall for pasienter i form at mindre sykdomsbelastning, økt livskvalitet, mindre bivirkninger, samt betydelig redusere kostnader av behandlingen. I RCT studien vilpasienter randomiseres til to etablerte behandlingsalternativ, stopp og vedlikehold.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jon Florholmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Jan Magnus Kvamme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kay-Martin Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Arne Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Odd Helge Gilja

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »