Cristin-prosjekt-ID: 529445
Registrert av: REK Sist endret: 17. januar 2021, 08:06 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529445
Registrert av: REK Sist endret: 17. januar 2021, 08:06 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mestring av brystkreft

prosjektleder

Sigrunn Drageset
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/49

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Sykepleievitenskap

Emneord

Informasjon og usikkerhet • Kvalitativ studie • Mestring • Sosial støtte • Brystkreft

HRCS-helsekategori

 • Kreft
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning
 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov
 • 8.4 Forskningsdesign og metodologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
40491541
Sted
Sigrunn Drageset

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2014 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mestring av brystkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: I 2017 fikk 3589 kvinner i Norge brystkreft. Nye behandlingsformer har ført til at flere kvinner med brystkreft blir friske. Mange utvikler nye helseproblem som skyldes sykdommen og eller/behandling og får forlenget fysiske og psykologiske plager. Studier viser at mestringsevne, sosiale ressurser og psykologiske reaksjoner før og under behandling har betydning for hvordan de kan leve videre etter brystkreftdiagnosen. Formålet med denne kvalitative oppfølgingsstudien er å beskrive kvinnenes egne opplevelser mestring og sosial støtte 9 år etter. Studien skal følge opp kvinner 9 år etter primær brystkreft operasjon og er en oppfølgingsstudie av tidligere studier før primær brystkreftoperasjon og ett år etter operasjon. Mer kunnskap fra pasientens eget perspektiv om hvordan de opplever det å få hjelp fra helsetjenesten og kvaliteten på denne gjennom et forløp er viktig for å kunne hjelpe de til best mulig mestring og livskvalitet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigrunn Drageset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Birgit Raunsgård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Inger Schou Bredal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for bryst og endokrinkirurgi ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Sidsel Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Torill Christine Lindstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5