Cristin-prosjekt-ID: 529450
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529450
Registrert av: REK Sist endret: 4. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Juvenil kjeveledds-osteoartritt

prosjektleder

Tore Arne Larheim
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1975

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Juvenil kjeveledds-osteoartritt

Populærvitenskapelig sammendrag

Osteoartritt (OA), mer kjent som artrose, er verdens mest vanlige leddsykdom. Primært rammes voksne og eldre, men nyere studier viser at ungdommer har høy forekomst av osteoartritt-liknende forandringer i kjeveleddet. Tilstanden kalles Juvenil kjeveledd-OA (JKOA) Smerter og funksjonsforstyrrelser i kjeve/ansikt er vanlig hos ungdommer med JKOA. Symptomene kan gi både fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser, men få studier har undersøkt tilstanden over tid. Pasientgruppen svarer vanligvis dårlig på behandling. Longitudinelle studier har vist att kronisk smerte hos barn og ungdom assosieres med smerte i ung voksen alder. Studiens hensikt er å følge opp ungdommer med JKOA 2-5 år etter at diagnosen blev fastlagt radiologiskt. Med hjelp av spørreskjemaer vil vi studere kjevefunksjon, smerte og dens innflytelse på daglige aktiviteter samt gjennomgått behandling. Med 2-5 års longitudinell radiologisk undersøkelse vil vi studere tilstandens utvikling (forverring, forbedring, status quo).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tore Arne Larheim

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1