Cristin-prosjekt-ID: 529483
Sist endret: 3. mai 2019, 14:25

Cristin-prosjekt-ID: 529483
Sist endret: 3. mai 2019, 14:25
Prosjekt

Paraplyprosjektet: Danningsperspektiver: kroppsøving, fysisk fostring og idrett

prosjektleder

Ove Ronny Olsen Sæle
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Idrettspedagogikk og -psykologi

Emneord

Barn og bevegelse • Kropp • Danning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Anvendt forskning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
48106064
Sted
Ove Sæle

Tidsramme

Avsluttet
Start: 18. desember 2015 Slutt: 20. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Paraplyprosjektet: Danningsperspektiver: kroppsøving, fysisk fostring og idrett

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsgruppen har som formål å utarbeide og publisere forskningsprosjekter og delta på forskningskonferanser. Gruppen har et bredt innsteg til fagene kroppsøving i skolen, fysisk fostring i barnehagen og idrett generelt. Fagprofilen er valgt for å imøtekomme fremtidige utfordringer med etablering av masterløp i fagene. Fagene vil implisitt ivareta andre fagfelt og formuleringer som «fysisk aktivitet», «helse» etc. Formuleringen «danningsperspektiver» fanger også inn noe av det mangfoldet av problemstillinger og tema som fagene representerer, og som går på tvers av fagene. Danning som begrep er ikke entydig, men vil være farget av den fagtradisjon og det paradigme man står innenfor. Begrepet sier likevel noe om at det er fagenes helhetlige, tverrfaglige og personlige vinklinger som har hovedfokus. Danning inngår også som en del av HVL sin fremtidige FOU-profil. Forskningsgruppens målgruppe er primært utdanningsfeltet; fra barnehage til videregående opplæring og barnehage-/lærerutdanningen, men vil også kunne omfatte andre samfunnsaktører.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ove Ronny Olsen Sæle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Karl-Ingolf Løtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Ann-Helen Odberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
Inaktiv cristin-person

Morten Fahlvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Sigurd Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Et retroperspektiv på lærerstudenters friluftsliv og naturopphold i skole og fritid - et antroposentrisk fremfor et økosentrisk natursyn.

Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Aadland, Eli Kristin. 2019, Tidsskriftet UTMARK. HVLVitenskapelig artikkel

"Å spille hverandre gode" i kroppsøvingsfaget - et kroppsestetisk danningsprosjekt?

Sæle, Ove Olsen. 2019, Dansk pædagogisk tidsskrift. HVLVitenskapelig artikkel

Gymtimen - å bare løpe etter en ball? Blogginnlegg 26.september.

Sæle, Ove Olsen. 2018, Fagbokforlaget. HVLKronikk

Vi kan lure kroppen til å orke mer. Kronikk 28. september.

Frøyd, Christian; Sæle, Ove Olsen. 2018, BT. HVLKronikk

La elevene få spille hverandre gode. Kronikk, 26 september.

Sæle, Ove Olsen. 2018, Bergens Arbeiderblad (BA). HVLKronikk
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »