Cristin-prosjekt-ID: 529531
Sist endret: 5. januar 2017, 13:31

Cristin-prosjekt-ID: 529531
Sist endret: 5. januar 2017, 13:31
Prosjekt

Ny lærarutdanning 2009-2014

prosjektleder

Anne Christine Aandahl
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Grunnskolelærerutdanning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
53491323
Sted
Anne Chr. Aandahl

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2009 Slutt: 15. juni 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ny lærarutdanning 2009-2014

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjekt Ny Lærarutdanning 2009 - 2014 - hovudmålsetjing å realisera ei ny lærarutdanning trinn 1.-7. og trinn 5.-10. etter nye forskrifter og rammeplan. Prosjektet er organisert med ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe. Framdrift og status rapporterast til styret ved HSH. Som del av prosjektet er oppstart av forsøkskull til GLU i 2009, utarbeiding av studieprogram, studiemodell og fagleg innhald med emneplanar i dei nye grunnskulelærarutdanningane 2010. I 2011 skriving av bacheloroppgåve for GLU, og frå hausten 2013, tilbod om saumlaus overgang til eigen grunnskulemaster. Prosjektet har 8 delprosjekt:

 • Felles fagstruktur og strukturell samordning v/Gry Tuset
 • Yyrkesidentitet, pedagogikk og elevkunnskap m/profesjonsretta bacheloroppgåve v/Kirsti Frugård
 • Grunnskuleretta masterutvikling v /Magne Espeland
 • Institusjon, region og samfunn v/Jorunn Høyland og Elisabeth Sørdal
 • Rekruttering, kvalifisering og partnerskap v/Anne Chr. Aandahl
 • Praktisk estetisk grunnskulelærarutdanningg 1.-7. v/ Helga Aadland
 • Praktisk pedagogisk utdanning v/Steinar Westerheim
 • Faglærarutdanning i musikk v/Åsmund Espeland

Prosjektet har eigen nettstad og finansiert  prosjektleiiar stilling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Christine Aandahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Britt Randby Theodorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Liv Reidun Grimstvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Åsmund Espeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Steinar Westrheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Konferanse som formidlingsarena for FoU i lærerutdanning.

Høyland, Jorunn. 2013, ABM-media AS. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

"Underway" "R&D conference as a method" in HSH teacher education programmes.

Aadland, Helga; Høyland, Jorunn. 2012, BERA. HVLVitenskapelig foredrag

R&D Based Teacher Education: A Shift in focus from student teaching abilities towards the quality of teaching situations.

Tuset, Gry Anette. 2012, Symposium, BERA Annual Conference 2012. HVLVitenskapelig foredrag

Utvikling av profesjonskunnskap i ei utviklingsorientert lærerutdanning; Symposium.

Tuset, Gry Anette; Frugård, Kirsti Angvik; Høyland, Jorunn. 2012, Nordisk konferanse om praksisretta FOU i utdanninga; FOU i Praksis. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4