Cristin-prosjekt-ID: 529569
Sist endret: 8. juni 2020 14:54

Cristin-prosjekt-ID: 529569
Sist endret: 8. juni 2020 14:54
Prosjekt

Securing education for children in Tanzania

prosjektleder

Gunvor Birkeland Wilhelmsen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 20.657.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 267524

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Allmennpedagogikk • Spesialpedagogikk • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

IKT i spesialpedagogisk arbeid • Visuell komfort • Effektevaluering • Klasseromsforsking • Synsforstyrrelser • Spesialpedagogikk • Screening • Læreres læring • Synshemming • Teknisk programvare • Utdanning og samfunnsdeltakelse

HRCS-helsekategori

 • Øye

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
55585705
Sted
Gunvor B. Wilhelmsen

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 1. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Securing education for children in Tanzania

Vitenskapelig sammendrag

The vision and overall goal of this project is to reduce poverty through stimulating better reading capabilities among students and, consequently, increase the percentage of students passing the final exams in Tanzanian Primary Schools, based on better viewing conditions in the classrooms and improving vision functions among students with vision disturbances.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunvor Birkeland Wilhelmsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Mads Gjerstad Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Marion Felder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fachhochschule Koblenz

John Urio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Solvejg Jobst

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Vision in Education.

Wilhelmsen, Gunvor Birkeland. 2020, Workshop for vision in education. HVLVitenskapelig foredrag

«There is a demand for inclusive education”. Teacher education between inclusive and special needs education in Tanzania.

Vågenes, Vibeke; Ludvigsen, Kari. 2019, SANORD Conference. HVLVitenskapelig foredrag

Technology transfer and local sustainable solutions.

Melting, Arne Jacob; Ludvigsen, Kari. 2019, SANORD- conferance 2019. HVLVitenskapelig foredrag

Vision for reading and learning.

Mtunge, Rajabu; Wilhelmsen, Gunvor Birkeland. 2019, Empowering persons with disablities; Developing Resilience and Inclusive Sustainable Development.. HVLVitenskapelig foredrag

Eye tracking complementing manual vision screening for detecting oculomotor dysfunction.

Eide, Mads Gjerstad; Heldal, Ilona; Helgesen, Carsten Gunnar; Wilhelmsen, Gunvor Birkeland; Watanabe, Ruben; Geitung, Atle Birger; Soleim, Harald; Costescu, Cristina. 2019, The 7th IEEE International Conference on E-Health and Bioingeneering-EHB2019. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »