Cristin-prosjekt-ID: 529569
Sist endret: 9. november 2021, 16:01

Cristin-prosjekt-ID: 529569
Sist endret: 9. november 2021, 16:01
Prosjekt

Securing education for children in Tanzania

prosjektleder

Gunvor Birkeland Wilhelmsen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 20.657.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 267524

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Allmennpedagogikk • Spesialpedagogikk • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

IKT i spesialpedagogisk arbeid • Visuell komfort • Effektevaluering • Klasseromsforsking • Synsforstyrrelser • Spesialpedagogikk • Screening • Læreres læring • Synshemming • Teknisk programvare • Utdanning og samfunnsdeltakelse

HRCS-helsekategori

 • Øye

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
55585705
Sted
Gunvor B. Wilhelmsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2017 Slutt: 1. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Securing education for children in Tanzania

Vitenskapelig sammendrag

The vision and overall goal of this project is to reduce poverty through stimulating better reading capabilities among students and, consequently, increase the percentage of students passing the final exams in Tanzanian Primary Schools, based on better viewing conditions in the classrooms and improving vision functions among students with vision disturbances.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunvor Birkeland Wilhelmsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Mads Gjerstad Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Marion Felder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fachhochschule Koblenz

John Urio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Kari Ludvigsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The effectiveness of reading medium to pupils with albinism: A comparative study between print and Braille medium use in inclusive Primary Schools in Tanga and Arusha Regions.

Kivuyo, Lucas Naiman; Azaliwa, Elifelet. 2021, International Journal of Educational Policy Research and Review. PTCVitenskapelig artikkel

Current Challenges Supporting School-Aged Children with Vision Problems: A Rapid Review.

Ali, Qasim; Heldal, Ilona; Helgesen, Carsten Gunnar; Krumina, Gunta; Costescu, Cristina; Kovari, Attila; Katona, Jozsef; Thill, Serge. 2021, Applied Sciences. RU, DUE, LU, UBdC, HVLVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Management of Visually D isturbed Learners in Tanzania Primary Schools.

Mgeni, Mohamed. 2021, Virtual International Week 2021. Vitenskapelig foredrag

Essence of Vision Screening to Learning of the Early Grade Children in Tanzania.

Ngira, Lossaru. 2021, Virtual International Week 2021. Vitenskapelig foredrag

Wie das Sehen die Entwicklung, das Lernen und die Lebensqualität beeinflusst.

Wilhelmsen, Gunvor Birkeland. 2021, Virtual International Week 2021. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 57 | Neste | Siste »