Cristin-prosjekt-ID: 529572
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529572
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fysisk trening under adjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft (FAKT-studien)

prosjektleder

Eva Hofsli
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1050

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2015 Slutt: 1. april 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk trening under adjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft (FAKT-studien)

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en randomisert, kontrollert studie som skal undersøke om et tilrettelagt treningsprogram for pasienter operert for tykktarmskreft og som mottar etterbehandling med cellegift kan redusere utviklingen av selvrapportert fatigue og nevropati. Pasienter som samtykker i deltagelse blir randomisert til enten en intervensjonsgruppe eller en kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen får et tilrettelagt treningsprogram som skal følges gjennom hele perioden med adjuvant cellegiftbehandling (ca. 24 uker), mens kontrollgruppen følger standard behandling og får generelle anbefalinger om fysisk aktivitet. Selvrapportert fatigue og nevropati måles ved hjelp av spørreskjema.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eva Hofsli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Guro Birgitte Stene

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Signe Nilssen Stafne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3