Cristin-prosjekt-ID: 529578
Registrert av: REK Sist endret: 5. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529578
Registrert av: REK Sist endret: 5. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Leverelastografi hos pasienter med pågående behandling for Hepatitt C- en longitudinell studie

prosjektleder

Anesa Mulabecirovic
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1902

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 30. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Leverelastografi hos pasienter med pågående behandling for Hepatitt C- en longitudinell studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Ultralydelastografi måler hastigheten av ultralydbølgers passasje gjennom vevet som et uttrykk for stivhet i vevet. I følge retningslinjer for behandling av Hepatitt C (HCV) er leverstivhetsmåling med elatografi ekvivalent til leverbiopsi for å påvise fibrosegrad 2-4 av Metavir-score. Det er få studier som har longitudinelle data av pasienter med fibrose grad 2 eller mer. I denne studien vil vi følge opp pasienter som får antiviral HCV-behandling og samle data av leverelastografi samt sammenligne disse med biokjemisk betennelse i lever. Det vil være av stor klinisk og samfunnsmessig nytte å vite om elastografi kan brukes som et verktøy til å følge betennelsesprosessen i leversykdommer, til å kvantifisere hvor mye betennelsen bidrar til leverstivhet. og om det er mulig å reversere ikke bare betennelsen men også leverarrvev ved å behandle HCV. Samt validere elastografi som metode,som på sikt kan erstatte dagens gullstandard leverbiopsi, som er invasiv og har risiko for komplikasjoner.

Tittel

Leverelastografi hos pasienter med pågående behandling for Hepatitt C- en longitudinell studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Ultralydelastografi måler hastigheten av ultralydbølgers passasje gjennom vevet som et uttrykk for stivhet i vevet. I følge retningslinjer for behandling av Hepatitt C (HCV) er leverstivhetsmåling med elatografi ekvivalent til leverbiopsi for å påvise fibrosegrad 2-4 av Metavir-score. Det er få studier som har longitudinelle data av pasienter med fibrose grad 2 eller mer. I denne studien vil vi følge opp pasienter som får antiviral HCV-behandling og samle data av leverelastografi samt sammenligne disse med biokjemisk betennelse i lever. Det vil være av stor klinisk og samfunnsmessig nytte å vite om elastografi kan brukes som et verktøy til å følge betennelsesprosessen i leversykdommer, til å kvantifisere hvor mye betennelsen bidrar til leverstivhet. og om det er mulig å reversere ikke bare betennelsen men også leverarrvev ved å behandle HCV. Samt validere elastografi som metode,som på sikt kan erstatte dagens gullstandard leverbiopsi, som er invasiv og har risiko for komplikasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anesa Mulabecirovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Mette Nåmdal Vesterhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Roald Flesland Havre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Odd Helge Gilja

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Anders Batman Mjelle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 5