Cristin-prosjekt-ID: 529583
Registrert av: REK Sist endret: 5. mai 2020, 12:32 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529583
Registrert av: REK Sist endret: 5. mai 2020, 12:32 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utvikling av persontilpasset fedmekirurgi ved hjelp av metabolsk profilering og multivariat data-analyse av serum

prosjektleder

Tarja Annikki Rajalahti Kvalheim
ved Helse Førde HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Førde HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1918

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av persontilpasset fedmekirurgi ved hjelp av metabolsk profilering og multivariat data-analyse av serum

Populærvitenskapelig sammendrag

Fedmeoperasjon påvirker mange helserelaterte faktorer. Mest synlig er vekttapet, men fra et helseperspektiv er endringene i stoffskiftet like viktige. Disse endringene kan føre til forbedret hjerte/kar-helse via endringer i fettmetabolismen. I prosjektet sammenligner vi de mest brukte operasjonsmetodene. En pilotstudie har vist at fedmepasientene har lave nivåer av omega-3 fettsyrer etter operasjon. Vi vil prøve å motvirke dette ved å gi daglige tilskudd av omega-3 i ett år etter operasjon til en del pasienter. Videre vil vi ved bruk av kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi og flervariabel data-analyse etablere sammenhengene mellom kliniske variabler (vekttap, diabetesstatus og blodtrykk) og endringene i fettmetabolismen. Sist, men ikke minst, vil vi prøve å etablere validerte modeller for å kunne forutsi de kliniske variablene fra de molekylære profilene fra blodprøvene før operasjon. Dette kan understøtte kirurgen i valg av operasjonstype for fremtidige pasienter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tarja Annikki Rajalahti Kvalheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Førde HF

Gunnar Mellgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Villy Våge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Bjørn Gunnar Nedrebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Fonna HF

Birthe Nistad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »