Cristin-prosjekt-ID: 529585
Registrert av: REK Sist endret: 5. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529585
Registrert av: REK Sist endret: 5. januar 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Langtidsoppfølging - trening etter endovaskulær behandling

prosjektleder

Elisabeth Bø
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1923

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 30. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Langtidsoppfølging - trening etter endovaskulær behandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Femti deltakere ble i 2010-2013 randomisert til en av to grupper*** treningsgruppe eller kontrollgruppe etter endovaskulær behandling for claudicatio intermittens. Forskjellen mellom gruppene etter 3 mnd var ikke signifikant forskjellig. I løpet av 12 mnd oppfølging viste intervensjonsgruppen en statistisk signifikant større endring i gangavstand enn kontrollgruppen på gangdistanse og noen domener helserelatert livskvalitet. Det er gjort noen andre studier på trening etter utblokking, og disse peker i samme retning – trening er et viktig og effektivt supplement til utblokking. Det er derimot gjort ytterst få studier på oppfølging utover 12 mnd. Hensikten nå er å se på resultater av fysisk funksjon, blodstrøm og helserelatert livskvalitet, i gjennomsnitt ca 5-7 år etter endovaskulær behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Elisabeth Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jonny Hisdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ole Jørgen Grøtta

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jørgen J. Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »