Cristin-prosjekt-ID: 529587
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529587
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

NTNU Utprøving av intranasal nalokson

prosjektleder

Arne Kristian Skulberg
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2000

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NTNU Utprøving av intranasal nalokson

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studien er å sammenlikne heroinmotgiften nalokson gitt som nesespray med nalokson gitt som standardbehandling som sprøyte. Vi har utviklet en nalokson nesepray hvor vi sikter mot markedsføringstillatelse, dvs godkjenning av SLV. Vi har utført 5 fase1 utprøvinger med dette preparatet. Preparatet skal prøves ut i en randomisert kontrollert studie av ambulansepersonell i Oslo og Trondheim på reelle overdoser utenfor sykehus. Det er en dobbel-dummy blindet studie ved at både spray og sprøyte gis samtidig, den ene inneholder nalokson og den andre saltvann. Det er tilfeldig hvem som får motgift som spray og hvem som får som sprøyte, men alle får motgift. Deltagerne er bevisstløse når de blir inkludert, så de kan ikke avgi samtykke på forhånd, men de kan trekke seg fra studien etterpå. Sikkerheten er ivaretatt ved at kompetent ambulansepersonell med ekstra motgift og annet utstyr er tilstede ved hele studieperioden. Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med brukerorganisasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arne Kristian Skulberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Martha Colban

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sindre Mellesmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Øyvind Salvesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4