Cristin-prosjekt-ID: 529589
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529589
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av blod i luftambulansetjenesten ved blødningssjokk utenfor sykehus

prosjektleder

Geir Arne Sunde
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Førde HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/304

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av blod i luftambulansetjenesten ved blødningssjokk utenfor sykehus

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en omarbeidelse av 2015/1168/REK vest, herunder endrede forsknings-spørsmål, utprøvende behandling og informert samtykke. Livstruende blødninger etter akutte skader (Fks bilulykker) eller akutte medisinske tilstander (Fks tarmblødning ifm blodfortynnende medisiner) er vanlige årsaker til død og senskader hos pasienter. Behandling krever vanligvis sykehusinnleggelse med akutt kirurgi eller avanserte medisinske intervensjoner, samt blodtransfusjoner etter innleggelse for å erstatte blodtapet. En ny utprøvende behandling vi ønsker å se på er fremskutt lagring av blod og plasma på luftambulansebaser, med mulighet til å starte blodtransfusjoner av lege tidlig. Dette kan være verdifult, ved at pågående blødninger erstattes med blod og plasma før pasienten kommer inn på sykehus. Vi tror slik behandling kan redde liv. Vi ønsker å finne ut om slik behandling er gjennomførbart prehospitalt og om det er forbundet med flere komplikasjoner enn sykehus-transfusjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Geir Arne Sunde

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Andreas Simensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Håkon Bjorheim Abrahamsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 3 av 3