Cristin-prosjekt-ID: 529665
Sist endret: 6. januar 2017, 13:21

Cristin-prosjekt-ID: 529665
Sist endret: 6. januar 2017, 13:21
Prosjekt

Skolebasert kompetanseutuvikling/Ungdomstrinn i utvikling.

prosjektleder

Anne Christine Aandahl
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
53491323
Sted
Anne Chr. Aandahl

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skolebasert kompetanseutuvikling/Ungdomstrinn i utvikling.

Populærvitenskapelig sammendrag

Nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing, skriving. Høgskolen Stord/Haugesund er utviklingspartner med 50 skoler og 28 kommuner i Rogaland og Hordaland fylke. Prosjektdeltakerne har deltatt på jevnlige teammøter i egen institusjon og  deltatt på nasjonale nettverkssamlinger UH- sektor i regi av NTNU.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Christine Aandahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Michel Alexandre Cabot

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Merete Økland Sortland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Elisabeth Lundervold Sørdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Hege Myklebust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Organisering og erfaringer med skolebasert kompetanseutvikling.

Aandahl, Anne Christine; Frugård, Kirsti Angvik. 2015, Planlegging og gjennomføring av fagdag med fagmiljø SKU/UiU ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.. HVLFaglig foredrag

Alle gode ting er tre. Arbeid med skolebasert kompetanseutvikling.

Aandahl, Anne Christine; Iversen, Gunn Tone. 2016, Nettverksamling UH . Ungdomstrinn i utvikling.. HVLFaglig foredrag

Skolebasert kompetanseutvikling. Organisering og erfaringer.

Aandahl, Anne Christine; Frugård, Kirsti Angvik. 2015, Nasjonal nettverksamling - Ungdomstrinn i utvikling. HVLFaglig foredrag

The School-Based Competence Development in Lower Secondary Education.

Aandahl, Anne Christine; Frugård, Kirsti Angvik. 2015, Fagmiljøutveksling. Samarbeidsprosjekt HSH, Queen University, Belfast og Stranmillis University College, Belfast. HVLFaglig foredrag
1 - 4 av 4