Cristin-prosjekt-ID: 529853
Registrert av: REK Sist endret: 9. januar 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529853
Registrert av: REK Sist endret: 9. januar 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

RADMET-studien

prosjektleder

Torgrim Tandstad
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1870

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

RADMET-studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien skal teste ut bruk av strålebehandling mot prostata hos pasienter med prostatakreft med spredning. Vi tror at ved å gi strålebehandling mot prostata så vil pasienter som har prostatakreft med spredning leve lengre og få mindre plager av sin sykdom. Studien er en randomisert studie, det vil si at halvparten av pasienten vil få tilbud om lokal strålebehandling mot prostata, den andre halvdelen vil få standard behandling som ikke inkluderer strålebehandling. Hvem som får tilbud om behandling vil bli trukket ut og derfor være tilfelding.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torgrim Tandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Jon Reidar Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Carl W. Langberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Wolfgang Lilleby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gunnar Tafjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »