Cristin-prosjekt-ID: 529856
Registrert av: SPREK Sist endret: 30. januar 2019 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 529856
Registrert av: SPREK Sist endret: 30. januar 2019 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Sammenheng mellom jernmangel, anemi og HbA1c hos norsk ungdom

prosjektleder

Guri Grimnes
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2072

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenheng mellom jernmangel, anemi og HbA1c hos norsk ungdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Diabetes representerer en stor global helseutfordring. Forekomsten er økende blant annet grunnet økende overvekt/fedme - også blant ungdom. Man har nå tatt i bruk HbA1c som diagnostisk test i forhold til å sette diabetesdiagnosen. Hos voksne har man sett at anemi og jernmangel ser ut til å kunne påvirke HbA1c. Studier blant ungdom har vært små, med til dels sprikende resultater. Fordi jernmangel og anemi er hyppig i ungdomsårene, er det av klinisk betydning å kjenne til en slik sammenheng, slik at man bedre kan vurdere den diagnostiske verdien av HbA1c. Vi vil bruke foreligggende data fra Tromøundersøkelsen: Fit Futures hvor rundt 1000 ungdommer fra første klasse i videregående skole deltok gjennom skoleåret 2010/2011. Det foreligger data på jernstatus, blodprosent og HbA1c, i tillegg til spørreskjemainformasjon om pubertet/menstruasjonsforhold, kost, antropometriske mål mv. Vi vil i en tverrsnittsdesign beskrive sammenhengen mellom jernmangel, anemi med og uten jernmangel, og HbA1c.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guri Grimnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Lise Dyhrberg Pettersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Trond Flægstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Anne-Sofie Furberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5