Cristin-prosjekt-ID: 530038
Sist endret: 11. januar 2017 09:57

Cristin-prosjekt-ID: 530038
Sist endret: 11. januar 2017 09:57
Prosjekt

Skriving i norskfaget på videregående skole, yrkesfaglig studieretning

prosjektleder

Anne Håland
ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Læring og undervisning • Faglig skriving

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skriving i norskfaget på videregående skole, yrkesfaglig studieretning

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Håland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger

Toril Frafjord Hoem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger
1 - 2 av 2