Cristin-prosjekt-ID: 530043
Sist endret: 11. januar 2017 10:16

Cristin-prosjekt-ID: 530043
Sist endret: 11. januar 2017 10:16
Prosjekt

Nye literacypraksisar

prosjektleder

Anne Håland
ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap • Andre litteraturvitenskapelige fag • Historie • Pedagogiske fag • Allmenn litteraturvitenskap • Nordisk litteratur • Humaniora

Emneord

Visuelt lesevitenskap • Kritisk lesevitenskap • Kritisk pedagogikk • Grunnleggende ferdigheter med fokus på lese og regne • Pedagogikk - Utdanning • Flerspråklig literacy • Fagspesifikk literacy • Literacy • Lese og skriveopplæring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2016 Slutt: 1. februar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye literacypraksisar

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Håland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger

Hanne Egenæs Staurseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger

Silje Henriette Amalia Normand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger

Morten Bergsten Njå

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger

Milica Savic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »