Cristin-prosjekt-ID: 530145
Sist endret: 19. januar 2017, 07:27

Cristin-prosjekt-ID: 530145
Sist endret: 19. januar 2017, 07:27
Prosjekt

Økt kunnskap og handlingskompetanse

prosjektleder

Hege Randi Eriksen
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Aktivt
Start: 12. januar 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Økt kunnskap og handlingskompetanse

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å se på sammenhenger mellom utdanning, undervisning, opplevd undervisningskvalitet, opplevd nytteverdi, helse og eventuell deltagelse i forelesningsrekken ”Økt kunnskap og handlingskompetanse” for studenter som begynte på grunnskolelærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen eller praktisk pedagogisk utdanning høsten 2016 (eller begynner høsten 2017) ved Høgskolen i Bergen (Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen).

Alle deltagere inviteres til å svare på spørreskjema om helseplager, stress, mestring, opplevelse av undervisningen samt noen enkle kunnskapsspørsmål knyttet til rus og psykososiale utfordringer for barn og unge.

Det blir en årlig kort oppfølgingsundersøkelse gjennom hele studiet. Deltagerne blir også kontaktet  henholdsvis ett og to år etter avslutett utdanning. Vi ønsker også å vite hvem som deltar i undervisningen om ”Økt kunnskap og handlingskompetanse”.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hege Randi Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Hilde Stokvold Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Jon Opsahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Arbeidsliv og inkludering ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Tonje Fyhn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Arbeidsliv og inkludering ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Gerd Grimsæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5