Cristin-prosjekt-ID: 530440
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 23:55 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 530440
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 23:55 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling. Del 1

prosjektleder

Marit Slaaen
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2031

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2017 Slutt: 1. februar 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling. Del 1

Populærvitenskapelig sammendrag

Geriatrisk vurdering (GA) er en systematisk kartlegging av aldersrelaterte helseproblemer. Etterfulgt av målretta tiltak, har GA dokumentert gevinst mht. å bedre funksjon og redusere behov for offentlig hjelp hos eldre, men er ikke tatt allment i bruk i kreftomsorgen. Majoriteten av alle kreftpasienter er eldre. En stor del mottar strålebehandling, og i etterkant får mange dessverre redusert livskvalitet og funksjon. Målet med studien er å undersøke hva som kjennetegner pasienter >= 65 år som opplever dette, kartlegge forekomst av aldersrelaterte problemer med en GA og undersøke betydning for livskvalitet og funksjon hos eldre etter strålebehandling. Vi vil også undersøke om GA lar seg gjennomføre i kommunehelsetjenesten. Resultatene skal brukes til å utarbeide en intervensjon som gjennomført i samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, vil øke livskvalitet og bedre funksjon hos eldre som får strålebehandling. Intervensjonen vil bli testet i en framtidig studie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Slaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anne Kristine Hjelstuen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Karin Egg Brouwer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Unn Torill Tveitane

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stange kommune
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »