Cristin-prosjekt-ID: 530640
Sist endret: 21. mars 2017 13:32

Cristin-prosjekt-ID: 530640
Sist endret: 21. mars 2017 13:32
Prosjekt

CADMOS - Connecting children and adolescents with type 1 diabetes in rural areas

prosjektleder

Gunnar Hartvigsen
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2014 Slutt: 1. oktober 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CADMOS - Connecting children and adolescents with type 1 diabetes in rural areas

Populærvitenskapelig sammendrag

CADMOS prosjektet forsøker ved hjelp av seriøse spill å lære barn i alderen 8-12 med type 1 diabetes å forholde seg til og takle sykdommen sin på en optimal måte.

Dette håper vi å få til ved å lage spill som er enkle å sette seg inn i, men allikevel morsomme å spille, der de kan eksperimentere med behandling av egen sykdom innenfor trygge rammer på virtuelle karakterer istedenfor seg selv.

Vi ønsker også å få til en synergistisk integrasjon med andre diabetes-relaterte oppfølgingsverktøy/selvhjelpsverktøy, som allerede blir brukt av barn i målgruppen. Videre er det et mål at barnas venner og familiemedlemmer også skal kunne delta i spillet og derigjennom får en bedre forståelse for hva det innebærer å leve med type 1 diabetes.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gunnar Hartvigsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Svein-Gunnar Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment.

Årsand, Eirik; Makhlysheva, Alexandra; Bradway, Meghan; Chomutare, Taridzo; Johansen, Svein-Gunnar; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Hartvigsen, Gunnar. 2016, ATTD 2016 . UIT, UNNPoster

Designing motivational and educational diabetes video games involving children as a creative resource.

Johansen, Svein-Gunnar; Makhlysheva, Alexandra; Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Hartvigsen, Gunnar. 2016, 9th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes. UIT, UNNPoster

Designing motivational and educational diabetes video games involving children as a creative resource.

Johansen, Svein-Gunnar; Makhlysheva, Alexandra; Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Hartvigsen, Gunnar. 2016, Diabetes Technology & Therapeutics. UIT, UNNSammendrag/abstract

Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment.

Årsand, Eirik; Makhlysheva, Alexandra; Bradway, Meghan; Chomutare, Taridzo; Johansen, Svein-Gunnar; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Hartvigsen, Gunnar. 2016, Diabetes Technology & Therapeutics. UIT, UNNSammendrag/abstract
1 - 4 av 4