Cristin-prosjekt-ID: 530647
Sist endret: 18. januar 2017, 18:12

Cristin-prosjekt-ID: 530647
Sist endret: 18. januar 2017, 18:12
Prosjekt

Intra- og extracellulære elektrofysiologiske målinger fra Mauthner-celler hos mort (Rutilus rutilus) og elefantfisk (Gnathonemus petersi) ved stimulering med lavfrekvent trykkpuls

prosjektleder

Hans Erik Karlsen
ved Drøbak forskningsstasjon ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Drøbak forskningsstasjon ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2016 Slutt: 1. april 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Intra- og extracellulære elektrofysiologiske målinger fra Mauthner-celler hos mort (Rutilus rutilus) og elefantfisk (Gnathonemus petersi) ved stimulering med lavfrekvent trykkpuls

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hans Erik Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Drøbak forskningsstasjon ved Universitetet i Oslo

Rune Roland Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Drøbak forskningsstasjon ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2