Cristin-prosjekt-ID: 530683
Sist endret: 19. januar 2017 09:32

Cristin-prosjekt-ID: 530683
Sist endret: 19. januar 2017 09:32
Prosjekt

SOMA

prosjektleder

Conceicao Granja
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2015 Slutt: 30. april 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SOMA

prosjektdeltakere

prosjektleder

Conceicao Granja

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1