Cristin-prosjekt-ID: 530734
Sist endret: 19. januar 2017 13:00

Cristin-prosjekt-ID: 530734
Sist endret: 19. januar 2017 13:00
Prosjekt

Forprosjekt Vivo Archivo

prosjektleder

Astrid Grøttland
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2016 Slutt: 17. februar 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forprosjekt Vivo Archivo

prosjektdeltakere

prosjektleder

Astrid Grøttland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1