Cristin-prosjekt-ID: 530750
Sist endret: 9. april 2018 09:47

Cristin-prosjekt-ID: 530750
Sist endret: 9. april 2018 09:47
Prosjekt

Collaboration in Surgical Training (CoaST): Videoconferencing as a Tool for Know

prosjektleder

Line Lundvoll Warth
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Collaboration in Surgical Training (CoaST): Videoconferencing as a Tool for Know

Populærvitenskapelig sammendrag

Svært mange sykehus har ikke den nødvendige ekspertkompetansen lokalt, for å foreta veiledning i operasjonssalen. For at kandidatene og/ eller mentorene skal slippe å reise, og være fraværende fra det sitt daglige arbeid ved sitt sykehus, gir bruk av videokonferanse (VK) tilgang til kunnskap på tross av geografisk avstand. Ved Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN) har man tatt i bruk VK slik at mentor kan veilede kandidater, på tross av geografisk avstand, under kirurgutdanningen. 

Dette studiet (CoaST) skal utforske organiseringen av dagens kirurgutdanning, hvordan bruk av VK kan forbedre den kirurgiske utdanningen, hvordan kunnskap deles og konstrueres for å trene og fullføre kirurgiske prosedyrer lokalt, og betydningen av samarbeidet mellom kirurger. Studiet er eksplorerende, der både videoobservasjoner av interaksjon mellom kirurger og intervjuer vil bli gjennomført.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Lundvoll Warth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rolv-Ole Lindsetmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Gastrokirurgi ved UiT Norges arktiske universitet

Hege Kristin Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Video-recorded Observations of Surgical Telementoring Approaching collaboration among laparoscopic surgeons using videoconference .

Warth, Line Lundvoll; Patel, Hitendra R.H.; Bogen, Etai; Gjessing, Petter Fosse; Augestad, Knut Magne; Ponsky, Todd A.; Lindsetmo, Rolv-Ole. 2015, International Journal on Advances in Life Sciences. USA, UNNVitenskapelig artikkel

Collaboration in Surgical Training: A Qualitative Study of Mentoring Laparoscopic Surgeons by Using Videoconference in Northern Norway.

Warth, Line Lundvoll; Bogen, Etai; Lindsetmo, Rolv-Ole; Patel, Hitendra R.H.; Augestad, Knut Magne. 2015, International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED). UNNVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2