Cristin-prosjekt-ID: 530751
Sist endret: 21. mars 2017 13:48

Cristin-prosjekt-ID: 530751
Sist endret: 21. mars 2017 13:48
Prosjekt

Data Driven Decision Support for Clinical Information Systems

prosjektleder

Stein Olav Skrøvseth
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Data Driven Decision Support for Clinical Information Systems

Vitenskapelig sammendrag

En pasient i helsetjenesten genererer mye informasjon som inneholder verdifull klinisk informasjon for helsepersonell og pasienter. Vi vil utnytte denne datamengden samt statistiske og informatikk-metoder for å danne grunnlag for beslutningsstøtteverktøy.

Bakgrunn

Store mengder informasjon samles i helsesektoren som en del av rutinene, data some er underutnyttet i form av å gi relevant klinisk informasjon om noe utover den umiddelbare pasienten. Ved å utnytte disse dataene har man et stort potensial for å støtte helsepersonell i å gi best mulig behandling. I særlig grad inneholder elektroniske pasientjournaler (EPJ) i moderne sykehus og primærhelsetjenesten store datamengder som kan brukes til å understøtte beslutningsstøtteverktøy.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stein Olav Skrøvseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Fred Godtliebsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gro Berntsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3