Cristin-prosjekt-ID: 530808
Sist endret: 23. mars 2017 10:38

Cristin-prosjekt-ID: 530808
Sist endret: 23. mars 2017 10:38
Prosjekt

Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende

prosjektleder

Undine Knarvik
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2015 Slutt: 31. mars 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende

Populærvitenskapelig sammendrag

Målgruppene i USECARE er mennesker med tilstander som hjertesvikt, diabetes type 2 eller KOLS, samt deres pårørende/omsorgspersoner (familie, naboer, venner).

USECARE fokuserer på IKT-løsninger for personer med kroniske (ikke kommuniserbare) sykdommer. Prosjektet studerer primær og sekundær forebygging gjennom atferdsendring. I USECARE ønsker vi også å fokusere på pårørende, gjennom å synliggjøre og støtte disse i omsorgen ved hjelp av IKT. I tillegg har prosjektet et ønske om å øke bevisstheten i befolkningen om pårørendes bidrag i omsorgen for syke, herunder behovet flere pårørende har for stress-reduserende tiltak og økonomisk/sosial støtte.

Den valgte tekniske løsningen er basert på 2net-plattformen og heter SENACA (SENior health ACAdemy). Det er et robust sky-basert system som er designet for å være universelt kompatibel med medisinsk teknisk utstyr og applikasjoner som muliggjør trådløs kommunikasjon. SENACA gir samtidig pasienter, pårørende og helsepersonell lett tilgang til helsedata. I samarbeid med bedrifter vil webtjenesten på seneca.ch videreutvikles, og det vil bli satt opp egne webtjenester i Norge og Israel i tillegg til Sveits (senaca.no, senaca.il). I hvert av landene vil 15 pasienter og 15 pårørende rekrutteres og trenes opp i bruken av prototypen.

Prosjektets mål er

 1. Å videreutvikle dagens prototype av egenmestringsverktøyet SENACA 0.2 (SENior health ACAdemy) for å gjøre pårørende i stand til å bistå pasienter med kontroll av kritiske helsedata og medisinering. I tillegg vil verktøyet danne grunnlag for utveksling og dokumentasjon av informasjon samt sosial interaksjon.
 2. Å teste prototypen i en multi-senter studie med fokus på interaksjon mellom pårørende og pasienter
 3. Å utvikle en bærekraftig business plan for SENACA

Prosjektpartnere

Sveits

Hoved koordinator er the Medical Network EMN AG

 

Hoved koordinator: John Winistoerfer

Teknisk koordinator: Herbert Hotz

Sveits

University of Basel, Institute of Nursing Science (INS)

Representert ved: Sabina De Geest

Koordinator: Jörg Haslbeck , Careum Research Foundation

Spania

Soluciones Tecnológicas para la salud y el Bienestar (TSB)

Koordinator : Juan Pablo Lázaro-Ramos

Spania

Open-Evidence (OPE)

Koordinator: Francisco Lupiáñez-Villanueva

Polen

Federacja Pacjentow Polskich (FPP)

Koordinator: Witold Michalek

Polen

Modern Medicine Cluster (MMC)

Representert ved: Wikor Palys

Koordinator: Tomasz Szelagowski

Norge

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisine (NST) ved 

Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Representert ved: Siri Bjorvig

Koordinator: Undine Knarvik

Norge

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet,

Institutt for helse og samfunn (UIO)

Koordinator: Kim Rand-Hendriksen

prosjektdeltakere

prosjektleder

Undine Knarvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Line Helen Linstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Per Atle Bakkevoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Konstantinos Antypas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 4 av 4