Cristin-prosjekt-ID: 531125
Registrert av: SPREK Sist endret: 23. januar 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 531125
Registrert av: SPREK Sist endret: 23. januar 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Aldersrelatert fall i nyrefunksjon

prosjektleder

Toralf Melsom
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2320

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Biobank

 • RENIS-3 biobank

  Referansenummer hos REK: 2016/2320.

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aldersrelatert fall i nyrefunksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet vil vi studere hvorfor nyrefunksjon faller med økende alder og med ujevn hastighet blant personer. Dette er et viktig spørsmål fordi alders-relatert fall i nyrefunksjonen er den viktigste årsaken til at så mange utvikler kronisk nyresykdom (KN). KN rammer en av tre personer over 65 år og øker risikoen for hjertekarsykdom, demens, nyresvikt og død. Kunnskap om dette temaet er mangelfull fordi tidligere studier har brukt unøyaktige mål på nyrefunksjonen ved hjelp av kreatinin i blodet. Som ledd i Tromsø studien målte vi i 2007-2009 nyrefunksjonen nøyaktig hos 1627 personer ved hjelp av kontrastmiddelet iohexol. 1328 (83%) fikk gjentatt målingen i 2013-15. Dette er verdens største studie som har målt nyrefunksjon i en normalbefolkning. Vi ønsker nå å gjøre en oppfølgings-studie av disse personene for å undersøke fall i nyrefunksjon over lengre tid. Studien vil gi oss unike muligheter til å studere risikofaktorer for alders-relatert fall i nyrefunksjon og KN.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Toralf Melsom

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Bjørn Odvar Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2